Vatrostalni materijal

Novosti

Razvoj suvremene šamotne industrije podudara se sa razvojem onih industrijskih grana koje u svojim proizvodnim procesima primjenjuju šamotne vatrostalne materijale, kao što su: crna i obojena metalurgija, kemijska industrija, industrija cementa, keramike, stakla, vapna, brodogradnja, industrija kotlova i druge.

Vatrostalni materijali se proizvode iz mineralnih sirovina te moraju biti sposobni da bez većih promjena zadrže svoje osnovne funkcionalne osobine pri djelovanju naglih promjena temperature, rastopljenih metala, šljake, stakla, otpadnih plinova, mehaničkih naprezanja i dr.

Radi što bolje orijentacije potrošača šamotnog materijala, prilikom izbora i odlučivanja o vrsti dajemo prikaz najvažnijih pojmova i osobina, kojima se definira potrebna kvaliteta vatrostalnog materijala:

• vatrostalnost (SK)
• kemijski sastav
• zapreminska i specifična masa
• poroznost i upijanje vode
• pritisna čvrstoća 
• postojanost pri naglim promjenama temperature
• točka omekšavanja pod pritiskom na vanjskoj temperaturi
• pravilnost oblika i točnost mjera
• postojanost oblika
• otpornost djelovanje šljake
• otpornost na oksidaciju i redukciju
• propustljivost plinova
• linearno širenje pri zagrijavanju
• izolaciona sposobnost
• specifična toplina i toplinska provodljivost.

Pogrešno je vjerovati da pogonska izdržljivost vatrostalne obloge zavisi jedino od pravilnog izbora ugrađenog materijala, jer je pored kvalitete opeke od velikog značaja i kvaliteta njihove ugradnje kao i rukovanje toplinskim postrojenjima u pogonu.

Pravilnost izbora i kvalitete ugradnje vatrostalne opeke su samo jedna strana problema, ako se korištenje vatrostalnog materijala tretira s ekonomske točke gledanja. Potrošač može ostvariti značajne uštede upotrebom standardnih formata opeka, kako kod izgradnje novih postrojenja, tako i kod održavanja postojećih.