Home » KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE

Estetika, ekonomska efikasnost i održivost osnovni su faktori zbog kojih ventilirane keramičke fasade doživljavaju rast uspjeha na tržištu. Ovaj inovativni fasadni sustav nije potrebno održavati, ekološki je prihvatljiv, ekonomičan te nudi veliki potencijal za dizajn i prilagodbu željama arhitekata.

Primjenom ventiliranih keramičkih fasada moguće je postići izloaciju svojstvenu niskoenergetskim kućama (ovisno o debljini mineralne vune).

Ljepota keramike proizlazi iz njezinih boja. Pomoću specifičnih tehnika stvaraju se jedinstvene površine. Posebne boje i posebne površine moguće su na zahtjev.

Faktori iz okoliša poput topline, hladnoće i UV svjetla nemaju trajni utjecaj na izgled površina; boje ostaju nepromijenjene nakon više desetaka godina.

Keramičke površine visoko su otporne na smrzavanje, UV zračenje, kiseline i lužine.

Prostor između keramičke ploče i izolacijskog materijala osigurava regulaciju vlažnosti zgrade, usmjeravajući je prema van i osiguravajući brzo sušenje vanjskih zidova. Izolacijski materijal tako ostaje suh i funkcionalan, te je onemogućeno stvaranje gljivica unutar građevine.

Keramički elementi fasada posebno su dobri u ispunjavanju specifikacija za zaštitu od požara; ova vanjska zidna obloga odgovara najvišoj klasifikaciji negorive mineralne izolacije; rezultat je ukupna konstrukcija koja nudi maksimalnu sigurnost od požara.
Čak i u slučaju požara, ne otpuštaju se otrovne pare i plinovi.

U slučaju potresa, ventilirane keramičke fasade iznimno su stabilne.

Zahvaljujući ventiliranom prostoru minimizira se utjecaj niskih i visokih vanjskih temperatura na temperaturu unutar građevine čime se značajno reducira potrošnja energije za grijanje i hlađenje.

Fasade ne samo da smanjuju toplinske gubitke; također štite unutarnju zgradu od buke; zahvaljujući velikom apsorpcijskom kapacitetu mineralnih izolacijskih materijala u kombinaciji s ekstenzivnom vanjskom oblogom; moguće je postići zaštitu od buke čak do 14 dB.

Primjena ventiliranih keramičkih fasada prikladna je prilikom izgradnje novih građevina, ali i prilikom renovacija fasada svih tipova zgrada. Sve korištene komponente kod ventilirane keramičke fasade mogu se s lakoćom reciklirati.