Peć Brigita

Peć Brigita
Gusnata peć na drva
5,7 kw
163 m ³
 
Ložište od ljevanog željaza ( gus) , tijelo peći gusnata obloga, gusnata vrata, vatrootporno staklo do 750 st
Iskoristivost 80 %
Dimenzija   ( širina-visina- dubina)  404x640x397 mm
Težina 72 kg
potrošnja  1,7 kg/h
Dimovodni izlaz  120 mm
 
Upute
7199302_candy-brigitta_hr_0.pdf