Peć Ester

Peć Ester
Gusnata peć na drva
7,5  kw
215 m ³
 
Ložište od ljevanog željeza ( gus) , tijelo peći kamena  obloga, gusnata vrata, vatrootporno staklo do 750 st
Iskoristivost 80 %
Dimenzija   ( širina-visina- dubina)  540x950x478 mm
Težina 243 kg
potrošnja  1,9 kg/h
Dimovodni izlaz  130 mm
yes
 
Sustav za poptuno  sagorijevanje
Sustav za sagorijevanje razvijen od strane La Nordica-Extraflame omogućava, zahvaljujući sekundarnom / tercijarnom zračnom sustavu, post-izgaranje koje smanjuje štetne  emisije i time poštuje  najrestriktivnije europske propise.

 

Čisti sustav kontrole stakla
To je sustav koji zahvaljujući specifičnom načinu predgrijavanja zraka učinkovito izbjegava formiranje taloga na staklu na vratima ognjišta


Visokokvalitetna vrata od lijevanog željeza izrađuju se za trajanje i osiguravaju savršeno brtvljenje u svakom trenutku.

 

Nordiker
La Nordica-Extraflame koristi posebni materijal nazvan Nordiker za proizvodnju  vatrostalnih zidova. Ovaj proizvod, zahvaljujući visokom termičkom kapacitetu, omogućuje postizanje visokih temperatura unutar komore za sagorijevanje.

Upute
7196430_ester-bii_4.pdf