Home » „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“’

„KONKURENTNOST I KOHEZIJA“’

Zagorka d.o.o. je krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“